Indøk sjekker ut ESTIEM

European Students of Engineering and Management (ESTIEM) er en stor organisasjon som bygger nettverk mellom Indøk-studenter over hele Europa. Dette er en organisasjon

Prosjektgruppe ESTIEM

Prosjektgruppe ESTIEM

som tilbyr mange spennende arrangementer hos sine medlemsgrupper rundt om i Europa.

 

Linjeforeningen har utnevnt en prosjektgruppe som skal undersøke ESTIEM. De skal blant annet reise på et arrangement for å bli kjent med organisasjonen og høre om hvilke muligheter Indøk NMBU får gjennom et medlemskap. Gruppa består av Ida Elise Sandtorp, Ida Hugem Lereng og Dag Birkeland.