Dalhousie University

Navn: Kristian Fridtjof Funderud
Alder: 21
Klassetrinn: 4
Utvekslingsår: Høst, 2019
Sted: Halifax, Canada
Antall semester: 1
Retning: Bygg

Hvorfor valgte du å dra på utveksling og hvor?
Hovedgrunnen til at jeg valgte å dra på utveksling var fordi det var en meget god mulighet til å få en opplevelse man kanskje ikke har mulighet til å få senere i livet. 

Hvordan var det å organisere utveksling?
Det er noe jobb å organisere utveksling. Spesielt det med å finne fag som passer inn i planen og som du er kvalifisert til å ta på utvekslingsstedet kan være litt jobb. Det å finne bosted i en helt ny by uten å ha vært der kan også være utfordrende, men verdt det. 

Hva var det beste med din utveksling?
Det beste med utveksling var å treffe nye mennesker og det å bevise for seg selv at man kan klare seg alene. I tillegg synes jeg det var kjekt å oppleve og bli ordentlig kjent med et annet land. Et slags andre hjemland. 

Hvorfor anbefaler, eventuelt anbefaler du ikke å dra på utveksling?
Jeg anbefaler å dra på utveksling fordi det er en fantastisk mulighet for å bli bedre kjent med både et annet land og deg selv. Det er også en god mulighet for å bli kjent med mennesker fra hele verden. 

Hvilken skole var du på? Og var det noe de var spesielt gode på?
Dalhousie University. Så vidt jeg forstod var det et anerkjent universitet med mange internasjonale studenter. På grunn av beliggenheten nærme havet er de også kjent for sine maritime studier. Personlig tok jeg nesten bare «førsteklassefag».

Opplevde du problemer eller vanskeligheter tilknyttet din utveksling?
Ingen store. Før jeg dro slet jeg litt med å skaffe meg bolig, men fikk heldigvis ordnet det. 

Måtte du endre studieplanen din for å dra på utveksling?
Jeg hadde ikke satt opp hele studieplanen før jeg dro, i tilfelle det ble noen endringer med fag. Da jeg fikk bekreftet fagene jeg skulle ta begynte jobben med å sette opp studieplanen. Det viste seg at det ville bli mye fag på høst og lite på vår de siste årene. Mange av de byggfagene jeg hadde igjen gikk på høsten. I tillegg skulle det en økonomi-spesialisering inn her. Dette løste jeg vet å finne fag som kunne tas i august- og januarblokk. Noe av grunnen til dette problemet skyldtes nok at jeg tok en del fag som var satt opp på våren i planen. Dermed endte jeg opp med en overvekt av fagene på høsten. 

Ble studietiden din forlenget som en følge av utveksling?
Nei, fikk bare litt større belastning på de gjenværende høstene og litt mindre på de siste vårene. Hadde tatt noen poeng ekstra før jeg dro. 

Hva er det ved utvekslingen som har vært mest givende for deg?
Det mest givende var å treffe nye mennesker, forbedre engelsken og samtidig bli mer selvstendig. 

Hvilke fag tok du? Og hvilke fag erstattet dette?d

Fag tatt

Fag erstattet

ECON1101 Principles of Microeconomics

ECN210 Mikroøkonomi II – Konsument, produsent, marked og velferd

CSCI 1105 Introduction to Computer Programming

INF120 Programmering og databehandling

STAT1060 Introductory Statistics for Sciende and Health Sciences

STAT100 Statistikk

 

MGMT3201 Financial Management

BUS220 Finansiering og investering

Totalt ble dette 12 credits. Vi utvekslingsstudenter måtte ta minst tre fag. Jeg fikk godkjent alle fagene, men bare som 24 poeng totalt. Dette betyr at jeg erstattet 40 studiepoeng med 24. Dermed trengte jeg flere poeng i økonomi og tok BUS230 da jeg kom hjem. I tillegg tok jeg JUS102 våren jeg kom tilbake.