Studieretninger

Under ser du grunnplanen for studiet Industriell økonomi ved NMBU. Du står fritt til å velge en teknologisk profil som passer dine interesser. Klikk på en av fanene og se profilens studieplan. Alle planene gjelder for studenter som er tatt opp fra og med 2016.

NB: Du velger teknologisk profil iløpet av andre høsten du går på NMBU. Dermed har du god tid til å gjøre det rette valget!

Lurer du på noe angående studieplaner?
Kontakt vår eminente studierådgiver Rune Grønnevik, her.
eller kontakt linjeforeningen direkte, her.

For mer informasjon om de ulike studieretningene, se under eller her (hovedsiden til NMBU)

ÅrSemester5p10p15p20p25p30p
1       
 AUGUSTIMRT100     
 HØSTINF100MATH111 PHI100/101  
 Januar      
 VÅRBUS100FYS101 MAH112  
2       
 AUGUST      
 HØSTMATH113 FYS102   
 Januar      
 VÅRBUS210 STAT100/DAT110 INF120 
3       
 AUGUST      
 HØSTBUS220 IND200   
 Januar      
 VÅRECN210 IND210   
4       
 AUGUST      
 HØST      
 JanuarIND300     
 VÅR  IND240   
5       
 AUGUST      
 HØST      
 JanuarMASTEROPPGAVEN     
 VÅRMASTEROPPGAVEN     
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Økonomisk spesialisering
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience

Vil du utvikle innovative produkter, energieffektive produksjonsprosesser eller kanskje fremtidens maskiner? Da er Indøk maskin og produktutvikling for deg! Dette er en allsidig utdanning som gjør deg i stand til å jobbe innen et bredt spekter av prosessbedrifter, rådgivende kontorer og produksjonsbedrifter.

År Semester 5p 10p 15p 20p 25p 30p
1
AUGUST IMRT100
HØST INF100 MATH111 PHI100/101
Januar FYS110
VÅR BUS100 FYS101 MAH112
2
AUGUST
HØST MATH113 FYS102 TBM120
Januar
VÅR BUS210 KJM100 INF120
3
AUGUST
HØST BUS220 IND200 TBM200
Januar IND230
VÅR ECN210 IND210 TMP160
4
AUGUST TBM250
HØST TBM250 STAT100/DAT110
Januar IND300
VÅR IND240 TMP220
5
AUGUST TMP301
HØST TMP301
Januar MASTEROPPGAVEN
VÅR MASTEROPPGAVEN
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Økonomisk spesialisering
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience

Vil du lære å løse fremtidens miljø- og energiutfordringer? Indøk energifysikk gir deg muligheten til å jobbe innen energi- og kraftbransjen, enten direkte med kraftproduksjon, kraftdistribusjon, fjernvarme osv. eller som rådgivende ingeniør i et konsulentfirma.

År Semester 5p 10p 15p 20p 25p 30p
1
AUGUST IMRT100
HØST INF100 MATH111 PHI100/101
Januar
VÅR BUS100 FYS101 MAH112
2
AUGUST
HØST MATH113 FYS102 TBM120
Januar FYS103
VÅR BUS210 KJM100 INF120
3
AUGUST
HØST BUS220 IND200 FYS235 FYS252A
Januar FYS230
VÅR ECN210 IND210 FYS251
4
AUGUST
HØST FYS272
Januar IND300
VÅR FYS245 IND240 FYS230
5
AUGUST
HØST FYS375 FYS377
Januar MASTEROPPGAVEN
VÅR MASTEROPPGAVEN
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Økonomisk spesialisering
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience

Vil du lære om hvordan man utvikler og forbedrer produksjons- og prosessanlegg? Indøk industrielle prosesser gir deg mulighet til å jobbe som rådgivende ingeniør eller prosjektleder innen blant annet næringsmiddelbransjen og prosessnæring.

År Semester 5p 10p 15p 20p 25p 30p 35p
1
AUGUST IMRT100
HØST INF100 MATH111 PHI100/101
Januar FYS110
VÅR BUS100 FYS101 MAH112
2
AUGUST
HØST MATH113 FYS102 TBM120
Januar
VÅR BUS210 KJM100 INF120 FYS235
3
AUGUST
HØST BUS220 STAT100/DAT110
Januar
VÅR ECN210 IND210 FYS210 FYS251
4
AUGUST
HØST TPS210 IND200
Januar IND300
VÅR TEL240 IND240 TMP251 TMP160
5
AUGUST
HØST TMP350
Januar MASTEROPPGAVEN
VÅR MASTEROPPGAVEN
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Økonomisk spesialisering
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience

Vil du lære om hvordan man dekker samfunnets basisbehov for rent vann og renset avløpsvann? Indøk vann- og miljøteknikk gir deg muligheten til å jobbe som rådgivende ingeniør, prosjektleder eller rådgiver innen vann og avløpsbransjen.

År Semester 5p 10p 15p 20p 25p 30p
1
AUGUST IMRT100
HØST INF100 MATH111 PHI100/101
JANUAR FYS110
VÅR BUS100 FYS101 MATH112
2
AUGUST
HØST MATH113 FYS102 TBM120
JANUAR
VÅR BUS210 KJM100 INF120
3
AUGUST
HØST BUS220 IND200 STAT100/DAT110
JANUAR
VÅR ECN210 FYS210 VANN200
4
AUGUST
HØST TPS210 THT261
JANUAR IND300
VÅR THT271 IND240 TBA201 THT201 IND210
5
AUGUST
HØST THT300
JANUAR MASTEROPPGAVEN
VÅR MASTEROPPGAVEN
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Økonomisk spesialisering
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience

Vil du lære å bygge broer, veier, og store bygninger? Indøk bygg og arkitektur gir deg muligheten til å jobbe som rådgivende ingeniør innen byggkonstruksjon, som prosjektleder i bygg- og anleggsbransjen og som planlegger/rådgiver i alt fra kommune til utbyggingsselskap.

År Semester 5p 10p 15p 20p 25p 30p
1
AUGUST IMRT100
HØST INF100 MATH111 PHI100/101
JANUAR FYS110
VÅR BUS100 FYS101 MATH112
2
AUGUST
HØST MATH113 FYS102 TBM120
JANUAR
VÅR BUS210 STAT100/DAT110 INF120
3
AUGUST
HØST BUS220 TBM200 TBA160
JANUAR
VÅR ECN210 IND210 TBA190 TBA222
4
AUGUST
HØST TBA270 TBA210 TBA223
JANUAR IND300
VÅR IND240 TBA224
5
AUGUST
HØST TBA320
JANUAR MASTEROPPGAVEN
VÅR MASTEROPPGAVEN
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Økonomisk spesialisering
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience

Vil du lære å samle og organisere data, utføre multivariat analyse av høydimensjonale data, mønstergjenkjenning og maskinlæring, vurdere kvalitet av data og resultater samt få også kjennskap til datasikkerhet, jus og etikk? Datascience fordypningen er ganske ny som ble etablert i 2019.

År Semester 5p 10p 15p 20p 25p 30p 35p 40p
1
AUGUST IMRT100
HØST INF100 MATH111 PHI100/101
JANUAR FYS110
VÅR BUS100 FYS101 MATH112 INF120
2
AUGUST
HØST MATH113 FYS102 INF200
JANUAR INF200
VÅR BUS210 ECN210 STAT100/DAT110
3
AUGUST
HØST BUS220 IND200 INF250
JANUAR
VÅR MATH280 DAT200 IND210
4
AUGUST
HØST STAT321 INF221
JANUAR IND300
VÅR INF230 IND240
5
AUGUST
HØST DAT390 DAT300
JANUAR MASTEROPPGAVEN
VÅR MASTEROPPGAVEN¨

OBS!

En ny plan som kan stokkes om etter ditt ønske. Alle de obligatoriske fagene for denne fordypningen finner du her
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Økonomisk spesialisering
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience