Studieretninger

Under ser du grunnplanen for studiet Industriell økonomi ved NMBU. Du står fritt til å velge en teknologisk profil som passer dine interesser. Klikk på en av fanene og se profilens studieplan. Alle planene gjelder for studenter som er tatt opp fra og med 2016.

NB: Du velger teknologisk profil iløpet av andre høsten du går på NMBU. Dermed har du god tid til å gjøre det rette valget!

Lurer du på noe angående studieplaner?
Kontakt vår eminente studierådgiver Rune Grønnevik, her.
eller kontakt linjeforeningen direkte, her.

For mer informasjon om de ulike studieretningene, se under eller her (hovedsiden til NMBU)

ÅrSemester5p10p15p20p25p30p35p
1       
 AUGUSTIMRT100     
 HØSTMATH111 INF120 INN200 
 JANUARIND230     
 VÅRFYS101 MATH112   
2       
 AUGUST      
 HØSTMATH113 FYS102 IND200 
 JANUAR      
 VÅRBUS110     
3       
 AUGUST      
 HØSTIND220PHI100    
 JANUAR      
 VÅRIND220STAT100/DAT110    
4       
 AUGUST      
 HØST      
 JANUARIND300     
 VÅRIND210 IND240    
5       
 AUGUST      
 HØSTIND310     
 JANUARMASTEROPPGAVEN     
 VÅRMASTEROPPGAVEN     
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Valgfag du må fylle opp med
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience

Vil du utvikle innovative produkter, energieffektive produksjonsprosesser eller kanskje fremtidens maskiner? Da er Indøk maskin og produktutvikling for deg! Dette er en allsidig utdanning som gjør deg i stand til å jobbe innen et bredt spekter av prosessbedrifter, rådgivende kontorer og produksjonsbedrifter.

ÅrSemester5p10p15p20p25p30p
1       
 AUGUSTIMRT100     
 HØSTINN200MATH111 INF120  
 JanuarIND230     
 VÅRFYS101 MATH112   
2       
 AUGUST      
 HØSTMATH113 FYS102 IND200 
 JanuarFYS110     
 VÅRBUS110 KJM100 TMP160 
3       
 AUGUST      
 HØSTPHI100 TBM120 IND250 
 JanuarIND230     
 VÅRSTAT100/DAT110 TMP220   
4       
 AUGUSTTBM250     
 HØSTTBM250TBM200    
 JanuarIND300     
 VÅRIND210 IND240TMP310  
5       
 AUGUSTTMP320     
 HØSTIND310 TMP320   
 JanuarMASTEROPPGAVEN     
 VÅRMASTEROPPGAVEN     
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Valgfag du må fylle opp med
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience

Vil du lære å løse fremtidens miljø- og energiutfordringer? Indøk energifysikk gir deg muligheten til å jobbe innen energi- og kraftbransjen, enten direkte med kraftproduksjon, kraftdistribusjon, fjernvarme osv. eller som rådgivende ingeniør i et konsulentfirma.

ÅrSemester5p10p15p20p25p30p
1       
 AUGUSTIMRT100     
 HØSTINF120MATH111 INN200 
 JanuarIND230     
 VÅRFYS101 MATH112   
2       
 AUGUST      
 HØSTMATH113 FYS102 IND200 
 JanuarFYS103     
 VÅRBUS110 KJM100   
3       
 AUGUST      
 HØSTPHI100 IND250  
 JanuarIND300     
 VÅRSTAT100/DAT110 FYS235FYS251  
4       
 AUGUST      
 HØSTFYS272 FYS252AFYS230  
 JanuarFYS230     
 VÅRIND210 IND240FYS245  
5       
 AUGUST      
 HØSTIND310 FYS375 FYS377 
 JanuarMASTEROPPGAVEN     
 VÅRMASTEROPPGAVEN     
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Valgfag du må fylle opp med
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience

Vil du lære om hvordan man utvikler og forbedrer produksjons- og prosessanlegg? Indøk industrielle prosesser gir deg mulighet til å jobbe som rådgivende ingeniør eller prosjektleder innen blant annet næringsmiddelbransjen og prosessnæring.

ÅrSemester5p10p15p20p25p30p
1       
 AUGUSTIMRT100     
 HØSTMATH111 INF120 INN200 
 JanuarIND230     
 VÅRFYS101 MATH112   
2       
 AUGUST      
 HØSTMATH113 FYS102 IND200 
 JanuarFYS110     
 VÅRBUS110 TIP150TMP160  
3       
 AUGUST      
 HØSTIND220TBM120 PHI100  
 Januar      
 VÅRIND220TMP261STAT100/DAT110 TMP220 
4       
 AUGUSTTBM250     
 HØSTTBM250TIP200 TBM200  
 JanuarIND300     
 VÅRIND210 IND240TMP310  
5       
 AUGUST      
 HØSTIND310 TIP300   
 JanuarMASTEROPPGAVEN     
 VÅRMASTEROPPGAVEN     
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Valgfag du må fylle opp med
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience

Vil du lære om hvordan man dekker samfunnets basisbehov for rent vann og renset avløpsvann? Indøk vann- og miljøteknikk gir deg muligheten til å jobbe som rådgivende ingeniør, prosjektleder eller rådgiver innen vann og avløpsbransjen.

ÅrSemester5p10p15p20p25p30p
1       
 AUGUSTIMRT100     
 HØSTMATH111 INF120 INN200 
 JANUARIND230     
 VÅRFYS101 MATH112   
2       
 AUGUST      
 HØSTMATH113 FYS102AIND200  
 JANUARFYS110     
 VÅRBUS110 KJM100 VANN200 
3       
 AUGUST      
 HØSTTBM120 PHI100   
 JANUAR      
 VÅRSTAT100/DAT110 TBA201TPS200  
4       
 AUGUST      
 HØSTTPS210 IND250THT261  
 JANUARIND300     
 VÅRTHT271 IND240THT201IND210 
5       
 AUGUST      
 HØSTIND310 THT300   
 JANUARMASTEROPPGAVEN     
 VÅRMASTEROPPGAVEN     
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Valgfag du må fylle opp med
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience

Vil du lære å bygge broer, veier, og store bygninger? Indøk bygg og arkitektur gir deg muligheten til å jobbe som rådgivende ingeniør innen byggkonstruksjon, som prosjektleder i bygg- og anleggsbransjen og som planlegger/rådgiver i alt fra kommune til utbyggingsselskap.

ÅrSemester5p10p15p20p25p30p
1       
 AUGUSTIMRT100     
 HØSTMATH111 INF120 INN200 
 JANUARIND230     
 VÅRFYS101 MATH112 ARK100 
2       
 AUGUST      
 HØSTMATH113 FYS102AIND200  
 JANUARFYS110     
 VÅRBUS110 ARK110   
3       
 AUGUST      
 HØSTIND220PHI100 TBM120 TBA202
 JANUAR      
 VÅRIND220STAT100/DAT110 TBA190 TBA222
4       
 AUGUST      
 HØSTTBA270BTBA223TBA210   
 JANUARIND300     
 VÅRIND210 IND240TBA224  
5       
 AUGUST      
 HØSTIND310 TBA320 TBA331 
 JANUARMASTEROPPGAVEN     
 VÅRMASTEROPPGAVEN     
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Valgfag du må fylle opp med
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience

Vil du lære å samle og organisere data, utføre multivariat analyse av
høydimensjonale data, mønstergjenkjenning og maskinlæring, vurdere kvalitet av
data og resultater samt få også kjennskap til datasikkerhet, jus og etikk? Datascience fordypningen er ganske ny som ble etablert i 2019.

ÅrSemester5p10p15p20p25p30p35p
1       
 AUGUSTIMRT100     
 HØSTMATH111 INF120 INN200 
 JANUARIND230     
 VÅRFYS101 MATH112   
2       
 AUGUST      
 HØSTMATH113 FYS102 IND200 
 JANUAR      
 VÅRBUS110 INF230 MATH280 
3       
 AUGUST      
 HØSTIND220PHI100 INF200  
 JANUARINF200     
 VÅRIND220STAT100/DAT110 INF221  
4       
 AUGUST      
 HØSTSTAT351     
 JANUARIND300     
 VÅRIND210 IND240DAT200 MATH285 
5       
 AUGUST      
 HØSTIND310 MLA310 DAT300 
 JANUARMASTEROPPGAVEN     
 VÅRMASTEROPPGAVEN     
Ulike fargekoder
Obligatoriske grunnemner
Økonomisk grunnpakke
Valgfag du må fylle opp med
Teknologisk spesialisering
Studieretning: FYS110 og TBM120 er obligatoriske for alle utenom energifysikk og datascience