Indøk NMBU

Indøk NMBU er en interesseorganisasjon (linjeforening) for alle studenter tilhørende 5-årig master i industriell økonomi ved NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet). Vår visjon er å styrke industriell økonomi som studium, knytte tettere bånd mellom næringsliv og studenter, engasjere studenter i studiet, samt knytte sterkere sosiale bånd.

Ledelsen i Indøk NMBU består av et styre samt fire utvalg; Næringslivsutvalget, Sosialutvalget, Studiekvalitetsvalget og Utvalget for Internasjonale Relasjoner. Styret består av leder, nestleder/økonomiansvarlig og markedsføringsansvarlig, samt et styremedlem fra hvert av utvalgene. I tillegg har hvert utvalg opptil fem hovedmedlemmer inkludert lederen for utvalget, der lederen for det enkelte utvalg utgjør styremedlemmet for sitt utvalg i styret og deretter representerer sitt utvalgs visjoner, planer og arbeid i styret. Det vil også til enhver tid være en web-ansvarlig for hjemmeside, logo og det praktiske rundt all elektronisk informasjon knyttet til Indøk NMBU. Alle verv har ett års varighet, med valg to ganger i året for å sikre kontinuitet i arbeidet.

Næringslivsutvalget

Utvalget jobber for å opprette, pleie og styrke kontakten mellom indøk-studenter ved NMBU og næringslivet. Utvalget er kontaktpunktet mellom næringsliv og student, herunder: bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk, workshops/case i samarbeid med næringslivet, messekontakt mm.

Sosialutvalget

Utvalget jobber for å styrke det sosiale samholdet blant indøk-studentene ved NMBU. Utvalget skal arrangere flere aktiviteter hvert semester. Utvalget har ansvaret for kontakten med utvekslingsstudenter og utvalgte uteksaminerte studenter. Det skal også jobbes for å engasjere frivillige i så stor grad det er mulig, samt bistå med frivillige ved arrangementer i regi av linjeforeningen.

Studiekvalitetsutvalget

Utvalget jobber for å styrke det faglige nivået på indøk-studiet, samt øke mengden av gode og relevante fag. Utvalget vurderer ulike fagkombinasjoner, også opp mot andre universitet som tilbyr industriell økonomi. Det skal også jobbes med å kartlegge muligheter for samarbeid med andre studiesteder i Norge og se på hvilke utvekslingsmuligheter man har som indøk-student.

Utvalget for internasjonale relasjoner

Utvalget jobber for å styrke internasjonale relasjoner indøk-studenter ved NMBU og andre indøk-studenter rundt om i verden. Utvalget er bindingsleddet for å skape relasjoner internasjonalt, da spesielt via organisasjonen ESTIEM som er et nettverk med indøk-studenter i hele Europa.

Stian Bjørnsen
Leder for Indøk NMBU
shadow
Sabina Langås
Nestleder og Økonomiansvarlig
shadow
Magnus Frigaard
Leder næringslivsutvalget
shadow
Emilie Tomassen
Markedsføringsansvarlig
shadow
Veronica Berntsson
Leder studiekvalitetsutvalget
shadow
Johannes Voll
Leder utvalget for internasjonale relasjoner
shadow
Hedda Mejlænder-Larsen
Leder sosialutvalget
shadow