Om oss

Indøk NMBU

Indøk NMBU er en interesseorganisasjon (linjeforening) for alle studenter tilhørende 5-årig master i Industriell Økonomi ved NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet). Vår visjon er å styrke Industriell Økonomi som studium, knytte tettere bånd mellom næringsliv og studenter, engasjere studenter i studiet, samt knytte sterkere sosiale bånd.

Ledelsen i Indøk NMBU består av et styre samt fire utvalg; Næringslivsutvalget, Sosialutvalget, Studiekvalitetsvalget og Markedsføringsutvalget. Styret består av leder, nestleder/økonomiansvarlig og et styremedlem fra hvert av utvalgene.

I tillegg har hvert utvalg opptil fem hovedmedlemmer inkludert lederen for utvalget, der lederen for det enkelte utvalg utgjør styremedlemmet for sitt utvalg i styret og deretter representerer sitt utvalgs visjoner, planer og arbeid i styret. Det vil også til enhver tid være en webansvarlig for hjemmeside, logo og det praktiske rundt all elektronisk informasjon knyttet til Indøk NMBU. Alle verv har ett års varighet, med valg to ganger i året for å sikre kontinuitet i
arbeidet.

Næringslivutvalget

Utvalget jobber for å opprette, pleie og styrke kontakten mellom indøkstudenter ved NMBU og næringslivet. Utvalget er kontaktpunktet mellom næringsliv og student, herunder: bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk, workshops/case i samarbeid med næringslivet, messekontakt mm.

Sosialutvalget

Utvalget jobber for å styrke det sosiale samholdet blant indøk-studentene ved NMBU. Utvalget skal arrangere flere aktiviteter hvert semester som bidrar til å skape relasjoner på tvers av årskullene i Indøk og med andre linjer. Det jobbes for å engasjere frivillige i så stor grad det er mulig, samt bistå med frivillige ved arrangementer i regi av linjeforeningen.

Studiekvalitetsutvalget

Utvalget jobber for å styrke det faglige nivået på studiet, samt øke mengden av gode og relevante fag. Utvalget vurderer ulike fagkombinasjoner, også opp mot andre universitet som tilbyr Industriell Økonomi. Det skal også jobbes med å kartlegge muligheter for samarbeid med andre studiesteder i Norge og se på hvilke utvekslingsmuligheter man har som indøkstudent.

Markedsføringsutvalget

Utvalget jobber med markedsføring av hva Indøk NMBU er, gjør og står for slik at vi blir mer synlige blant egne medlemmer, i næringslivet og hos nye søkere. Utvalget har ansvar for sosiale medier, Indøk-marchandise

Oscar Fongaard Meløe

Leder for Indøk NMBU

Brage Olai Tuv

Nestleder og Økonomiansvarlig

 

Synne Hatløy

Leder studiekvalitetsutvalget

 

Sunniva Strumse

 Leder næringslivsutvalget

Pia Loschbrandt

Leder sosialutvalget

Mikkel Åkvåg

  Leder markedsføringsutvalget

 

Tonje Tafjord

Faddersjef