Om oss

Indøk NMBU

Indøk NMBU er en interesseorganisasjon (linjeforening) for alle studenter tilhørende 5-årig master i industriell økonomi ved NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet). Vår visjon er å styrke industriell økonomi som studium, knytte tettere bånd mellom næringsliv og studenter, engasjere studenter i studiet, samt knytte sterkere sosiale bånd.

Ledelsen i Indøk NMBU består av et styre samt fire utvalg;
Næringslivsutvalget, Sosialutvalget, Studiekvalitetsvalget og Utvalget for
Internasjonale Relasjoner. Styret består av leder, nestleder/økonomiansvarlig
og markedsføringsansvarlig, samt et styremedlem fra hvert av utvalgene. I
tillegg har hvert utvalg opptil fem hovedmedlemmer inkludert lederen for utvalget,
der lederen for det enkelte utvalg utgjør styremedlemmet for sitt utvalg i
styret og deretter representerer sitt utvalgs visjoner, planer og arbeid i
styret. Det vil også til enhver tid være en web-ansvarlig for hjemmeside, logo
og det praktiske rundt all elektronisk informasjon knyttet til Indøk NMBU. Alle
verv har ett års varighet, med valg to ganger i året for å sikre kontinuitet i
arbeidet.

Næringslivutvalget

Utvalget jobber for å opprette, pleie og styrke kontakten mellom indøk-studenter ved NMBU og næringslivet. Utvalget er kontaktpunktet mellom næringsliv og student, herunder: bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk, workshops/case i samarbeid med næringslivet, messekontakt mm.

Sosialutvalget

Utvalget jobber for å styrke det sosiale samholdet blant indøk-studentene ved NMBU. Utvalget skal arrangere flere aktiviteter hvert semester. Utvalget har ansvaret for kontakten med utvekslingsstudenter og utvalgte uteksaminerte studenter. Det skal også jobbes for å engasjere frivillige i så stor grad det er mulig, samt bistå med frivillige ved arrangementer i regi av linjeforeningen.

Studiekvalitetsutvalget

Utvalget jobber for å styrke det faglige nivået på indøk-studiet, samt øke mengden av gode og relevante fag. Utvalget vurderer ulike fagkombinasjoner, også opp mot andre universitet som tilbyr industriell økonomi. Det skal også jobbes med å kartlegge muligheter for samarbeid med andre studiesteder i Norge og se på hvilke utvekslingsmuligheter man har som indøk-student.

Vilde Dürendahl Larsen

Leder for Indøk NMBU

Aleksander Hansen Widnes

Nestleder og Økonomiansvarlig

 

Nina Vold Johansen

Leder studiekvalitetsutvalget

 

Kaspar Akilles Lilja

                                            Leder næringslivsutvalget

Marthe-Andrea Braathen Hoel

Leder sosialutvalget

Oscar Fongaard Meløe

                                  Markedsføringsansvarlig