Publikasjoner

Indøk NMBU gjennomførte en diplomundersøkelse og en alumniundersøkelse blant uteksaminerte indøkere i 2022. Undersøkelsene forteller om nyutdannede indøkeres arbeids- og lønnssituasjonen.

Alumniundersøkelsen 2022

Diplomundersøkelsen 2022