Vurderer du Indøk NMBU?

Industriell økonomi (indøk) er et studie for deg som ønsker å kombinere fagretningene teknologi, økonomi og ledelse. Siden indøkstudiet er et tverrfaglig studie har du gode og varierte jobbmuligheter på arbeidsmarkedet. Som indøkstudent på NMBU vil du komme inn i inkluderende og levende studentmiljø. Du vil komme inn i et tett klassemiljø hvor du vil stifte både sosiale og faglige bekjentskap. Som student ved Indøk NMBU har du mulighet til å få et tett forhold til dine professorer, dersom dette er noe du ønsker.

For mer informasjon se NMBU sine nettsider: www.nmbu.no

2.klassing

Navn:
Hedda Kvåle Leknessund

Hvorfor valgte du å studere Indøk på NMBU?

Jeg valgte å studere Indøk på NMBU fordi jeg var nysgjerrig på fagkombinasjonen med ingeniørfag og økonomifag. Jeg hadde også hørt mye bra om både linjen og studentlivet på Ås, og for meg var et relativt lite sted fylt med studenter veldig fristende.

Hvordan var det å starte som ny student her på NMBU?
Da jeg startet på Indøk kjente jeg verken noen jeg gikk i klasse med, eller noen andre som skulle starte på NMBU. Heldigvis var vi mange i samme situasjon, og vi ble fort kjent med hverandre. Faddere på tvers av klassetrinn tok oss veldig godt imot, og det gikk ikke lang tid før vi fikk det veldig gøy sammen.

Hva vil du si om studentmiljøet på Indøk og på NMBU?
Studentmiljøet på NMBU bærer preg av at det er mange ivrige studenter samlet på et lite sted. Veldig mye av det som skjer på Ås er tilrettelagt for studenter, noe som knytter sterke bånd og gjør studentmiljøet enda bedre. Dette merker man også innad i linjeforeningen, hvor indøk-gjengen ved ulike anledninger får sosiale og faglige muligheter til å bli enda bedre kjent. Det er kjekt å kjenne studenter på tvers av linjer, men det er også fint med en aktiv linjeforening med folk du kan dele erfaringer med.

 

4.klassing

Navn:
Jørgen Kolberg

Hvorfor valgte du å studere Indøk på NMBU?

Jeg valgte å studere indøk fordi det gir meg en kombinasjon av økonomi-, teknologi- og ledelsesfag. Personlig er jeg veldig glad i tverrfaglighet som gir et bedre overordnet bilde av verden, istedenfor å være spesialist på få detaljer. NMBU som studiested valgte jeg fordi jeg hadde hørt masse godt om det, og jeg har ikke angret siden!

 

Hvilke positive sider vil du trekke fram ved indøk-studiet?

Helt klart det å være en del av en gruppe mennesker som er nysgjerrige og glade i å lære stadig nye ting! Jeg liker også at NMBU tilbyr mange spennende fag, med professorer av høy standard og stor grad av valgfrihet til spesialiseringer. Man kommer selvfølgelig ikke unna å nevne det sosiale som linjeforeningen sørger for, masse morsomme arrangementer hvert semester, både sosiale og faglige.

 

 Kan du komme med tre tips til framtidige studenter ved Indøk NMBU?

– Se muligheter, ikke begrensninger. Bortimot alt som skjer her på Ås skyldes engasjerte studenter!

– Velg å bo på Ås for å oppleve alt hva det har å by på!

– Om mulig; dra på utveksling! Det gir mange gode minner, men også en stor utvikling av deg selv som person. Indøk NMBU har et stort utvalg av samarbeidsavtaler verden over.

 

Hva vil du si om fagmiljøet ved NMBU?
Bra! Professorer og medstudenter heier deg frem istedenfor å bryte deg ned. Her er vi glade for andres suksess, like mye som egen suksess! Veldig mange studenter er åpne og skaper et «down to earth» miljø hvor læring stiller sterkt, og fører stadig til spennende diskusjoner.

 

Ferdigutdannet

Navn:
Ida Elise Sandtorp

Studieretning(teknologi): 
Industriell Økonomi – Bygg

Arbeidsplass: VEIDEKKE

Hvorfor valgte du å studere Indøk på NMBU?

Jeg valgte å studere Indøk fordi jeg ønsket en solid utdannelse som ville sikre meg en posisjon i arbeidslivet med påvirkningskraft. Kombinasjon av teknologi, økonomi og ledelse er svært ettertraktet for mange arbeidsgivere som gagner oss indøkstudenter. Både fordi vi etter fullført utdannelse har forståelse for flere fagfelt og fordi vi har flere karriereveier.

Personlig valgte jeg NMBU da jeg alltid har hatt en sterk interesse for bygg og ønsket denne spesifikke fagkombinasjonen med indøk utdannelsen. NMBU med årene blitt et anerkjent universitet når det kommer til miljø, hvilket aldri har vært mer aktuelt enn hva det er i dag.

Hvordan var overgangen fra skolebenk til arbeidslivet?

Overgangen fra skolebenk til arbeidsliv var relativt grei for min del. Jeg har hatt sommerjobber i konkurrende selskaper som nåværende arbeidsgiver, og viste derfor i stor grad hva jeg gikk til. Jeg tror overgangen er helt grei for de fleste som allerede har godt innarbeide arbeidsrutiner fra studie, deltidsjobber, verv og ikke minst siste semester med masterskriving.

Hva går dine arbeidsoppgaver ut på?
Mine arbeidsoppgaver som driftsleder og trainee i Veidekke omhandler i stor grad koordinering og samhandling. Jeg har ansvar for å koordinere egne håndverkere, formenn, underleverandører, beboere og byggherrer. Med andre ord går dagene med til blant annet planlegging, tilrettelegging, møter, kontrahering mv.

I tillegg har jeg et digitaliseringsansvar på avdelingen som medfører en del opplæring, research og testing!

Hva kan man forvente å jobbe med når man er ferdig med masteren og skal ut i
arbeidslivet?

Svaret på dette er like åpent som utdannelsen vår er lagt opp. Det beror helt på hvilken kombinasjon av fordypning du tar av teknologi, økonomi og øvrige fag. På det generelle har indøkere historisk jobbet som konsulenter, rådgivere eller på annen måte ansatt innenfor sitt teknologi felt. I mitt tilfelle er jeg ansatt på lik linje som en som har gått 5 år byggingeniør.

Kan du komme med tre tips til framtidige studenter ved Indøk NMBU?

– Legg merke til hvilke temaer du finner mest interessant i de ulike fagene de første semestrene. Dette kan være med å hjelpe deg å velge teknologifordypning.

– Se verdien av nettverksbygging: På tvers av alderstrinn i linjeforeningen, på tvers av linjer på universitetet og med næringslivet.

Engasjer deg!
Studietiden blir så mye mer spennende, morsommere, lærerik, utfordrende, innholdsrik og minneverdig!

 

Ta kontakt med lederen for linjeforeningen til Indøk NMBU dersom du har noen sudierelaterte spørsmål.

Oscar Fongaard Meløe

E-post: indok@indoknmbu.no