Våre Samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartner – AF GRUPPEN

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. Hensikten med vår virksomhet er å skape verdier for kunder, eiere, medarbeidere og samfunnet for øvrig. Vi er stolte av de gode finansielle resultatene våre, men like viktig er de ikke- finansielle verdiene som vi skaper hver dag; Et sikkert arbeidsmiljø for våre medarbeidere og ansatte hos underentreprenører, nye tjenester som bidrar til å løse samfunnets miljøutfordringer og etisk forretningsdrift som skaper trygghet for våre kunder. Dette gir oss igjen muligheten til å skape ytterligere verdier for våre eiere.

Vinci Energies

VINCI Energies er en global aktør som leverer et bredt spekter av tjenester innenfor infrastruktur, energi, industri og IKT. Selskapet er et desentralisert nettverk bestående av 1800 selvstendige forretningsenheter med til sammen 87 500 ansatte i 55 land. I Norge er selskapet til stede med merkevarene Omexom og Actemium. Omexom er en totalleverandør av løsninger gjennom hele verdikjeden av energidistribusjon. Omexom bygger og vedlikeholder alt av infrastruktur som er nødvendig for å hente ut kraft, omdanne den til elektrisitet og distribuere elektrisiteten dit den må for at ting skal virke og hverdagen vår skal fungere.
Actemium er en leverandør av løsninger og tjenester for effektivisering og optimalisering av industrielle prosesser. Actemium jobber for å gi sine kunder konkurransefortrinn gjennom å levere bedre, mer effektive og bærekraftige løsninge

Ta kontakt med leder i næringslivsutvalget så blir vi enig om en god avtale for deres bedrift og studentene ved Indøk NMBU.