Utveksling

Som student ved NMBU kan du ta deler av studiet ditt i utlandet. Instituttet både anbefaler og legger til rette for det. Det er i utgangspunktet lagt opp til et utenlandsopphold i tredje eller fjerde studieår, men dette kan tilpasses den enkelte student. Instituttet har flere utvekslingsavtaler med universiteter i hele verden, noe som gjør det enkelt å komme seg ut. Du kan også lage ditt eget opplegg dersom du vil reise til et universitet NMBU ikke har en samarbeidsavtale med. Det kan være lurt å planlegge i tidlig fase av studiet når du har lyst til å dra på utveksling og hvilke fag det kan være aktuelt for deg å ta i utlandet. Under kan du lese rapporter fra indøkstudenter som har vært på utveksling.

Ta kontakt med leder for Fagutvalget dersom du ønsker å høre mer om hvilke utvekslingsmuligheter du har som indøkstudent på NMBU

Marthe-Andrea Braathen Hoel
E-post: sku@indoknmbu.no

Ingrid-1