Utveksling til Berkeley

University of California, Berkeley

Navn: Oscar Fongaard Meløe
Alder: 25
Klassetrinn ved utveksling: 3.klasse 
Utvekslingsår: Vår, 2022
Sted: California, USA
Antall semester: 1
Retning: Bygg

Hvilke fag tok du? Og hvilke fag erstattet dette?

Fag tattFag erstattet
UGBA 128 – Strategic Cost Management

BUS210 – Økonomi- og virksomhetsstyring

UGBA 101B – Macroeconomic analyses for buisness decisionsValgfag
CIV ENG 123 – Design of reinforced concrete structures TBA223 – Konstruksjonsteknikk betong
STAT X10 – Introduction to StatisticsSTAT100 – Statistikk
ASTRON C10 – Introduction to General AstronomyValgfag

Hvorfor valgte du å dra på utveksling? 
Alltid villet dra på utveksling og alltid villet til USA

Hvordan var det å organisere og planlegge i forkant av utveksling?
Litt kløn, mye måtte fikses selv. Sånn sett en greit detaljert plan om hva man trengte av utvekslingsveileder

Måtte du endre studieplanen din som følge av utvekslingen?
Litt ekstra fag påfølgende vår (mye grunnet ny plan for indøk og bygg)

Hva var det beste med å dra på utveksling?
Oppleve usa i en utdanningssammenheng, og få utdanne seg på er av verdens beste universiteter samt alle feriemuligheter California har å by på.

Hva var det verste med å dra på utveksling?
Borte fra NMBU et halvt år, dyrt

Dro du på utveksling alene, eller sammen med noen du kjenner?
Jeg skulle i utgangspunktet dra alene, men fant ut tidlig i prosessen at vi var 4 indøkere som skulle dra.

Hvilke fag tok du, og hvilke tilsvarer disse på NMBU?

BUS210, TBA223 og STAT100

Anbefaler du andre studenter å dra på utveksling til Berkeley?
Ja, men det er ikke det eneste gode alternativet i usa, og man drar ikke dit for å surfe

Spørsmål angående økonomi:

Hva måtte du betale skolepenger? I så fall hvor mye?
Ja vi måtte betale full tuition, men dette ble dekket gjennom lån og stipend fra lånekassen.

Hvor mye kostet det å bo i Berkeley?
Dyrt, $950 i måneden og vi bodde et lite stykke unna

Strakk pengene fra Lånekassen til, eller måtte du bruke oppsparte midler i løpet av utvekslingen?
Absolutt ikke, man må spare opp summer og/eller søke stipend på andre plattformer. Lånekassen støtter kun fag, og selv med litt miksing og triksing der var der ikke i nærheten av nok. Alt av husleie, mat, skolebøker, fritid måtte legges ut for selv.