Om studiet

Studiet Industriell økonomi (Indøk) ved NMBU er et tverrfaglig studie som kombinerer fag fra tre viktige fagområder; teknologi, økonomi og ledelse. Studiet fører til en sivilingeniørgrad, og gir en kompetanse som etterspørres i stadig større grad.

Man begynner studiet med en innføring i de grunnleggende realfagene, samt ulike basisemner i økonomi og teknologi. Dette danner en plattform for mer spesialiserte emner.

Innen tredje studieår må du velge hvilken teknologisk og økonomisk profil du ønsker å fordype deg i. Les mer om de ulike studieretningene her

Ved å studere Industriell økonomi ved NMBU kan du skreddersy din utdanningsprofil opp mot det fagområdet du er mest interessert i. Selv om studiet er underlagt Fakultetet Realfag og Teknologi (REALTEK) kan man ta fag ved andre fakultet på NMBU.

For mer informasjon se NMBU sine nettsider NMBU Industriell økonomi 

Institutt: Fakultet for Realfag og Teknologi (Realtek)

Poenggrense (2023):  58.9 / 54.0

Antall studieplasser: 40

Antall studenter (totalt): 200

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + SIVING

Studiestart: Høst 2023

Søknadsfrist: 15.april (Unntak for noen 1. mars)

Spørsmål vedr. opptak, bolig med mer.:

Studentenes Informasjonstorg
E-post: sit@nmbu.no

Faglige spørsmål:

Studieveileder REALTEK                               
E-post: studieveileder-realtek@nmbu.no