Påmeldingsskjema for Årsmøte 2020

* Må fylles ut

 

Indøk NMBU kaller inn til Årsmøte for alle medlemmer.

Dato: 09.09.20

Sted: U215 (Festsalen i Urbygningen)

Tid: 12.15