Eksperter i team – Samhandling i tverrfaglige team

FOTOGRAF: Lillian Andersen
FOTOGRAF: Lillian Andersen

 

I januarblokken har alle studenter ved NMBU muligheten til å ta faget IND300 – Eksperter i Team.

 

Næring- og samfunnsliv i endring krever ny kompetanse

Endringen i arbeidslivet skjer raskt. Hovedtyngden av utviklingen og nyvinning i næring- og samfunnsliv vil foregå i skjæringspunktet mellom ulike fag, der ledere og medarbeidere med ulik fagbakgrunn, personlig atferdsmønster må samhandle for å skape resultater.

Din samhandlingskompetanse vil kunne avgjøre om du vil lykkes. Eksperter i team – gir deg praktisk kompetanse og erfaringer som du kan ta med deg i arbeidslivet.


Kompetanse som spiller sammen

Du trenger tverrfaglige, personlige og teamledelses ferdigheter og kunnskap som kjernekompetanse, for å lykkes i dagens endringssamfunn. Faget Eksperter i team hjelper deg til å øke dine ferdigheter og kunnskap om hvordan samhandle i tverrfaglige prosjekter og miljø. Samhandlingskompetanse kan du dessverre ikke bare lese deg til, du må utøve det i praksis.

Tilbakemeldinger fra studenter som har tatt kurset er at det er praktisk og spennende og  med høyt læringsutbytte. Gjennom læring, erfaringsrefleksjon, anvendelse av modeller vil du utvikle din samhandlingskompetanse som du kan bruke videre i studietiden og når du skal ut i arbeidslivet. Samhandlingskompetansen er en nøkkel for å dele og anvende all vår kunnskap og erfaring.


Klok og effektiv prosess-, produkt- og prosjektutvikling

Det å forstå dynamikken mellom prosess- og produktfokus er sentralt i kurset. De ulike medarbeidere og de forskjellige «fagmiljøene» du møter gir deg arena til å forstå ulike faser, avklare forventninger, håndtere spenninger og definere veien mot målet sammen med andre.


Tverrfaglig teamledelse   

Alle har erfaringer fra team, noen team har vært tappende for energi, motivasjon og selvfølelse. Andre team har hatt kvaliteter som har motivert til det litt ekstra, løfte deg til å levere utover forventet, og du sitter igjen med den gode mestringsfølelse.

Tverrfaglig team har noen ekstra utfordringer fordi medlemmene kommer fra ulike fagområder og har ulike arbeidsmetoder og fagspråk.

FOTOGRAF: Lillian Andersen
FOTOGRAF: Lillian Andersen

Planleggingsfasen er nøkkelen til god samhandling og kommunikasjon. I Eksperter i team får du verktøy og øvelse i å utvikle mål, verdier, avklare forventninger, forstå hvordan de ulike medlemmene motiveres, beslutter, prioriterer tid, håndterer spenninger og motsetninger, hvordan ulike medarbeidere har behov for ulike tilbakemeldinger.

Det teamet som evner å skape kultur for gjensidig avhengighet og felles eierskap har et fortrinn. Når du lykkes er det sjelden basert på tilfeldighet, men kunnskap. Du får verktøy og modeller til å lede, skape kultur og gjøre tverrfaglig team effektive og mestrer utover forventet.

Velkommen til et inspirerende, nyttig og viktig kurs for egenutvikling, teamledelse og tverrfaglighet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.