Bli engasjert i linjeforeningen!

I forbindelse med generalforsamlingen 16. november skal det velges inn nye medlemer i styret i Indøk NMBU. Indøk NMBU er blitt en sterk linjeforening både hva gjelder faglig engasjement, sosiale arrangementer og kontakt med næringslivet. Et verv her passer både for deg som går i 1. 2. 3. og 4. klasse og er et fint engasjement som ikke tar for mye tid.

Verv til valg er som følger:

erlend-1Styreleder
Styrelederen er linjeforeningens øverste leder og et godt verv å ha på CVen. Indøk NMBU er blitt en veldig god forening på bruket, både faglig og sosialt og får stadig mer og mer oppmerksomhet fra næringslivet. Som styreleder får du muligheten til å ha direkte kontakt med bedriftene, skape gode relasjoner, være et ansikt utad samtidig som du blir godt kjent med indøkere fra alle årstrinn. Du får muligheten til å prøve deg som leder og dra nyttig erfaring av styrearbeid som blir høyt verdsatt når du skal søke jobb.

Benytt muligheten og still flere spørsmål eller meld din interesse til Erlend Kjelstad via Facebook, indok@indoknmbu.no eller ved tlf 40496759.

 

 

 

katrine-1Leder av næringslivsutvalget

Som leder av næringslivsutvalget har man ansvar for å opprette, pleie og styrke kontakten mellom indøk-studenter ved NMBU og næringslivet. Utvalget er kontaktpunktet mellom næringsliv og student, herunder: bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk, workshop/case i samarbeid med næringslivsutvalget, messekontakt med mer.

Ta kontakt med Katrine Urrang om du ønsker mer informasjon om stillingen (Tlf: 91762001)

 

 

 

 

nicolai-1Leder av Fagutvalget

Som leder av fagutvalget arbeider man med styresaker og interne saker i fagutvalget. Man har stemmerett og påvirkningskraft ved linjeforeningens styremøter. Fagutvalgets mål er å utvikle indøk og å formidle kunnskap til indøkere så de kan gjøre gode valg på sitt studie. Vi har arrangert informasjonsmøte med Stevik og Grønnevik, i høst arrangerer vi et utvekslingsforedrag (9.nov) og et erfaringsutvekslingsseminar (23.nov). Som leder har man stort påvirkningspotensial på den faglige utviklingen av indøk.

Ta kontakt med Nikolai H. Moskvil om du ønsker mer informasjon om stillingen. (Tlf:99539545)

 

 

 

emilLeder av sosialutvalget

Har du lyst til å videreføre de gode tradisjonene rundt #indøksamhold? Som leder for det sosiale utvalget jobber du for å styrke det sosiale samholdet blant indøk-studenter ved NMBU, både innad i klassene og på tvers av årstrinn. Utvalget arrangerer alle sosiale aktiviteter gjennom semesteret, for eksempel julebord, fadderuka, hyttetur, vors osv. Det er også to utvalgsmedlemmer tilhørende dette utvalget. Leder i utvalget er styremedlem, og kan dermed uttale seg om alle saker linjeforeninger jobber med.

Ta kontakt med Emil Ibrahim Skar om du ønsker mer informasjon om stillingen (Tlf: 98 63 97 90)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.